Απλή αναζήτηση

εισάγετε τον τίτλο ή μέρος αυτού ή τον συγγραφέα και πατήστε το πλήκτρο Αναζήτηση


Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση τόσο με λέξεις ή κύρια ονόματα.

Για αναζήτηση με μέρος της λέξης χρησιμοποιείστε τον χαρακτήρα '*'. Πχ. 'Δημοσιογρ*' για όλες τις εκδόσεις που περιέχουν λέξεις που ξεκινούν με το λήμμα αυτό.

Οι τονισμένοι χαρακτήρες και τα σημεία στίξης αγνοούνται κατά την αναζήτηση (ί, ΰ, ή, !, ', κλπ.).

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ανάμεσα στους εκδότες, στις κατηγορίες θεμάτων, σε λέξεις κλειδιά και σημειώσεων, ή ακόμα και στους ταξινομικούς αριθμούς.

Για το σκοπό αυτό τσεκάρετε τα αντίστοιχα πεδία πρίν ξεκινήσετε την αναζήτηση.


Η αναζήτηση μπορέι επίσης να γίνει και με τη χρήση δυαδικών εκφράσεων.