Προηγμένη αναζήτηση

Η προηγμένη αναζήτηση επιτρέπει το συνδυασμό διαφόρων κριτηρίων για τη δημιουργία πιο περίπλοκων ερωτημάτων.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα πεδία για αναζήτηση : τίτλος, συγγραφέας, σημειώσεις...

Για την έναρξη μιας προηγμένης αναζήτησης :


Η προηγμένη αναζήτηση έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της βάσης.