ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISMN/ISSN

Οδηγίες χρήσης

Καλώς ήρθατε στο σύστημα διαδικτυακής διαχείρισης εκδόσεων του Ελληνικού Κέντρου ISBN/ISMN/ISSN,το οποίο διαχειρίζεται και λειτουργεί η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Στον ιστοχώρο του συστήματος υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης όλων των εκδόσεων (OPAC), από το 2002, οι οποίες έχουν λάβει μοναδικούς αριθμούς ISBN (βιβλία, μονογραφίες κλπ.), ISSN (περιοδικές εκδόσεις) και ISMN (μουσικές εκδόσεις), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εκδόσεων και έχουν καταχωρηθεί στη βάση του Ελληνικού Κέντρου.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εκδότες ή αυτό-εκδότες, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την χορήγηση αριθμών για τις νέες εκδόσεις τους και να εμφανίσουν ή να διαχειριστούν τα στοιχεία των ήδη καταχωρημένων εκδόσεων.

Η αριθμοδότηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς καθώς και  τους κανονισμούς της ΕΒΕ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ.

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε σύντομες οδηγίες για τη χρήση του συστήματος, ανά κατηγορία δραστηριότητας. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό του Κέντρου.

Περιεχόμενα

 

Εγγραφή νέου χρήστη-εκδότη. 1

Σύνδεση με το σύστημα.. 3

Υπενθύμιση κωδικού ή ονόματος χρήστη. 3

Ο λογαριασμός μου. 4

Οι αιτήσεις μου. 4

Οι εκδόσεις μου. 4

Μηνύματα.. 4

Χορήγηση νέων αριθμών ISBN/ISSN/ISMN.. 5

Υποβολή νέας αίτησης. 5

Εμφάνιση εκδόσεων. 7

 

Εγγραφή νέου χρήστη-εκδότη

 

Για την απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα, θα πρέπει να συμπληρώσετε και υποβάλλετε ηλεκτρονικά την φόρμα εγγραφής νέου εκδότη (εικόνες 1 & 2). Στη συνέχεια θα σας αποσταλεί αυτόματα στο e-mail σας ένα μήνυμα επιβεβαίωσης , το οποίο θα περιέχει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου θα επιβεβαιώσετε την υποβολή της αίτηση σας.

Μόνο αφού γίνει η επιβεβαίωση αυτή, η αίτηση σας θα επεξεργαστεί από το προσωπικό του Κέντρου. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραμένει σε εκκρεμότητα και πιθανόν να απορριφθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν εκπροσωπείτε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψετε σε ψηφιοποιημένη μορφή και την σφραγίδα σας.

Εικόνα 1. Σύνδεσμος εγγραφής

Εικόνα 2. Η φόρμα εγγραφής

Αφού επεξεργαστεί η αίτηση σας, θα σας αποσταλεί νέο ενημερωτικό e-mail σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη αυτής.

Σύνδεση με το σύστημα

 

Η σύνδεση με το σύστημα γίνεται μέσω των κωδικών που έχετε καταχωρήσει στην αίτηση εγγραφής σας (εικόνα 3).

Εικόνα 3. Σύνδεση

 

Υπενθύμιση κωδικού ή ονόματος χρήστη

 

Στην περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό σας ή το όνομα χρήστη, μέσω του συνδέσμου ‘Υπενθύμιση κωδικού’ και αφού εισάγετε την διεύθυνση e-mail σας, θα σας σταλεί μήνυμα με νέο κωδικό για να συνδεθείτε (εικόνα 4). 

Εικόνα 4. Υπενθύμιση κωδικού

 

Ο λογαριασμός μου

 

Μετά την επιτυχή σύνδεση με το σύστημα, εμφανίζεται η κεντρική οθόνη του λογαριασμού σας. Αυτή περιλαμβάνει:

ü  τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στην καρτέλα σας

ü  τα εκχωρημένα προθέματα ISBN/ISSN/ISMN και τον αριθμό των εκδόσεων που έχουν καταχωρηθεί για το καθένα

ü  την κατηγορία πρόσβασης που έχετε στο σύστημα (Πλήρη ή περιορισμένη)

ü  το πλήκτρο αλλαγής κωδικού πρόσβασης

Στο επάνω μέρος της σελίδας, με τη μορφή καρτελών, εμφανίζονται τα ακόλουθα υποσυστήματα:

Οι αιτήσεις μου

Στο υποσύστημα αυτό, μπορείτε να:

Ø  Υποβάλλετε αιτήσεις για την χορήγηση αριθμών νέων εκδόσεων

Ø  Παρακολουθείτε την πορεία έγκριση των αιτήσεων σας

Ø  Μεταβάλλετε τα στοιχεία της αίτησης, εφόσον είναι ακόμα σε εκκρεμότητα

Ø  Διαγράψετε μια αίτηση, εφόσον είναι ακόμα σε εκκρεμότητα

Ø  Δείτε την καταλογογραφημένη έκδοση όπως προέκυψε από την επεξεργασία της αίτηση σας

 

Οι εκδόσεις μου

Στο υποσύστημα αυτό, μπορείτε να:

Ø  Εμφανίσετε ή αναζητήσετε όλες τις εκδόσεις σας που έχουν καταχωρηθεί στη βάση του συστήματος.

Ø  Εισάγετε εικόνα-μικρογραφία της κάθε έκδοσης για την εμφάνιση της στο OPAC

Ø  Εμφανίσετε τη λίστα των οφειλομένων αντιτύπων προς την ΕΒΕ

Ø  Εμφανίσετε τη λίστα των συνεργαζόμενων συντελεστών σας

Ø  Εκτυπώσετε τα στοιχεία της κάθε έκδοσης

 

Μηνύματα

Στο υποσύστημα αυτό έχετε τη δυνατότητα να στείλετε απ’ ευθείας κάποιο μήνυμα στο προσωπικό του Κέντρου , να εμφανίσετε όλα τα παλαιά μηνύματα ή να δείτε το μήνυμα που σας έχει στείλει το προσωπικό.